Bärgning och transporter

Assistancekåren/Lindbergs Bärgningstjänst AB i Bollnäs erbjuder bärgning och transporter året runt. Du kan även ringa oss för låsöppning och starthjälp. Våra kunniga medarbetare har den utbildning och erfarenhet som krävs för trygga transporter. Vi transportera alla typer av fordon, såväl bilar som tyngre lastbilar.

  • Bärgning
  • Hyrbil
  • Jourreparation
  • Låsöppning
  • Starthjälp
  • Transport

TRYGGHET

Samtliga medlemsföretag i Assistancekåren är försäkrade med en speciell ansvarighets- och transportförsäkring. Vi erbjuder säkra transporter i hela Sverige.

KAPACITET

Assistancekåren erbjuder en rikstäckande trygghet. Samarbetet har en stor kapacitet, vi förfogar över ca 400 bärgningsfordon runtom i Sverige. Det finns bärgare för såväl små som stora fordon.  All tungbärgningspersonal innehar ADR-certifikat. Vi garanterar en seriös service när olyckan är framme.

UTBILDNING

Inom Assistancekåren utbildas alla medlemsföretag kontinuerligt. För att kunna erbjuda skonsam bärgning och trygga transporter krävs erfarenhet av alla i branschens förekommande uppdrag.